Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Käyttöajan pidennys 

Avustuksen normaali käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi. STEA voi erityisen syyn perusteella jatkaa avustuksen käyttöaikaa, jos avustusta ei ole nostettu tai käytetty normaalin käyttöajan aikana.

Pidennykselle tulee esittää erityinen syy ja sitä tulee hakea STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) hyvissä ajoin ennen normaalin käyttöajan päättymistä, kuitenkin viimeistään 31.12. klo 16.15 mennessä.  

Muut muutokset

Avustuspäätöksen vähäiset ja teknisluonteiset muutokset

STEA voi avustuksen saajan hakemuksesta tehdä avustuspäätökseen vähäisiä ja teknisluonteisia muutoksia. Muutosta tulee hakea, jos avustuksen käytössä on ennakoitavissa käyttötarkoitukseen tai avustuspäätöksen ehtoihin ja rajoituksiin vaikuttavia muutoksia, eikä suunniteltu muutos voi odottaa tammi-helmikuun avustuspäätöstä. 

Lähtökohtaisesti toimintaan suunniteltavat muutokset tulee kuvata ja perustella avustuksen jatkohakemuksessa, jolloin ne käsitellään normaalin hakuprosessin yhteydessä.

Jos haet avustuspäätöksen vähäistä muutosta, ota aina ensin sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä STEAn avustusvalmistelijaan

Esimerkiksi talousarviossa tapahtuvien muutosten osalta järjestön tulee olla etukäteen yhteydessä STEAan, mikäli haluttujen muutosten yhteismäärä on yli 10 % tai 20 000 euroa voimassa olevan talousarvion kokonaiskuluista.

Avustuksen siirto toiselle toimijalle

Avustuksen siirtoa voi hakea, jos avustuksen saaja suunnittelee koko avustuskohteen toiminnan siirtoa toiselle avustuskelpoiselle yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle. 

Jos suunnittelet avustuksen siirtoa, ota aina ensin sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä STEAn avustusvalmistelijaan.