Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohje päivitetty 17.3. ja 24.3.2020

STEA voi avustuksen saajan hakemuksesta tehdä avustuspäätökseen muutoksia.

Koronavirustilanteeseen liittyviin toiminnan muutoksiin ei tarvitse hakea STEAlta muutospäätöstä, jos avustuksen käyttötarkoitus pysyy samana. Muutoksista tulee kuitenkin pitää kirjaa ja ne tulee kuvata ja perustella avustuskohteen toiminnasta raportoidessa.

Muutosta tulee hakea, jos avustuksen käytössä on ennakoitavissa käyttötarkoitukseen tai avustuspäätöksen ehtoihin ja rajoituksiin vaikuttavia muutoksia, eikä suunniteltu muutos voi odottaa tammi-helmikuun avustuspäätöstä. 

Jos haet avustuspäätöksen muutosta, ota aina ensin sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä yhteyshenkilöösi STEAssa

Muut muutokset

Muita kuin poikkeustilanteesta johtuvia avustuspäätöksen vähäisiä muutoksia suunniteltaessa tulee ensin ottaa yhteyttä STEAn avustusvalmistelusta vastaavaan henkilöön. Hän arvioi onko muutos luonteeltaan sellainen, että sen takia tarvitsee täyttää muutoshakemus. Esimerkiksi talousarviossa tapahtuvien muutosten osalta järjestön tulee olla etukäteen yhteydessä STEAan, mikäli haluttujen muutosten yhteismäärä on yli 10 % tai 20 000 euroa voimassa olevan talousarvion kokonaiskuluista.

Käyttöajan pidennys 

Avustuksen normaali käyttöaika on avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava kalenterivuosi. STEA voi erityisen syyn perusteella jatkaa avustuksen käyttöaikaa, jos avustusta ei ole nostettu tai käytetty normaalin käyttöajan aikana.

Pidennykselle tulee esittää erityinen syy ja sitä tulee hakea STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi) hyvissä ajoin ennen normaalin käyttöajan päättymistä, kuitenkin viimeistään 31.12. klo 16.15 mennessä.  

Avustuksen siirto toiselle toimijalle

Avustuksen siirtoa voi hakea, jos avustuksen saaja suunnittelee koko avustuskohteen toiminnan siirtoa toiselle avustuskelpoiselle yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle. 

Jos suunnittelet avustuksen siirtoa, ota aina ensin sähköpostitse tai puhelimitse yhteyttä STEAn avustusvalmistelusta vastaavaan yhteyshenkilöösi.