STEA-avustukset landing

Mihin STEA-avustuksia on myönnetty?

STEAn päämääränä on, että Suomessa tehdään maailman parasta kansalaisjärjestötoimintaa, joka edistää kestävää hyvinvointia. STEAn toimintaa ohjaavat valtionavustuslaki, strategia ja vuosittaiset painotukset.

Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat:

  • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

Lisätietoja STEAn strategiasta löydät täältä.

STEA-avustukset jaetaan neljään avustuskokonaisuuteen.

STEA julkaisee vuotuisen avustusehdotuksensa ja sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätöksen erillisessä avustustietokannassa. 

Avaa avustustietokanta sivulla avustukset.stea.fi.

Tietokannan tiedot ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Julkaisut-osiosta löydät myös linkit STEAn avustustoimintaan liittyviin selvityksiin ja raportteihin.