Avustusohjelmat

Avustusohjelmat intro

STEA kohdentaa osan avustusvaroista ohjelmiin, jotka ovat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia.

Paikka auki intro

Tällä hetkellä käynnissä on kuusi avustusohjelmaa. Näistä vain Paikka auki -avustusohjelmaan voi hakea mukaan uusien avustusten hakuaikana, seuraavan kerran huhti-toukokuussa 2019. Muihin ohjelmiin ei enää oteta uusia hankkeita.
 

Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelman kuvauksen löydät aineistopankista.

Avustusohjelmaa koordinoi Nuorten Ystävät.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista STEAn avustustietokannassa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Paikka auki -avustusohjelmasta

Avustusohjelmat

Muut vuonna 2018 käynnistyneet

Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma 2018—2021

Avustusohjelmaa koordinoi Suomen Setlementtiliitto

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

Elämänote - ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma 2018—2021

Avustusohjelmaa koordinoi Ikäinstituutin säätiö

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

STM:n Suomi 100 -avustusohjelmat

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti vuonna 2017 kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Ohjelmat ovat:

1. Kaikille eväät elämään -avustusohjelma eriarvoisuuden vähentämiseksi

Avustusohjelmalla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhtäläisiä mahdollisuuksia, vähennetään eriarvoisuutta ja torjutaan ylisukupolvisen syrjäytymisen uhkaa. Avustusohjelmaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

2. Toimintakyky kuntoon - avustusohjelma työikäisten toimintakyvyn parantamiseksi

Avustusohjelman kohderyhminä ovat työikäiset suomalaiset, joiden toimintakyky on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Avustusohjelmaa koordinoi Silta-Valmennusyhdistys ry.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista

3. Järjestö 2.0: mukana muutoksessa - avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä

Avustusohjelmalla vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Lisäksi ohjelmalla tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa. Avustusohjelmaa koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Lisätietoa ohjelmassa mukana olevista hankkeista