Sisältöjulkaisija

null Koronavirustilanne vaikuttaa vuoden 2021 uusien STEA-avustusten hakuun

Koronavirustilanne vaikuttaa vuoden 2021 uusien STEA-avustusten hakuun

20.4.2020

- uusia avustuksia vuodelle 2021 voi hakea STEAn verkkoasioinnissa 27.4.–1.6.2020 välisenä aikana vain Paikka auki -avustusohjelmaan

Uusia yleisavustuksia, kohdennettuja toiminta-avustuksia, investointiavustuksia tai hankeavustuksia (pois lukien Paikka auki –avustukset) ei avata haettavaksi keväällä 2020.

Syynä rajoitettuun avustushakuun on koronavirustilanteesta johtuva muutos toimintaympäristössä. Koronavirustilanteen myötä myös vuodelle 2021 myönnettävissä olevien STEA-avustusten määrää on arvioitava uudelleen. On odotettavissa, että avustuksiin käytettävissä oleva rahamäärä laskee merkittävästi.

Arviota avustustasosta tarkastellaan uudelleen syksyllä, kun käytössä on tarkempaa tietoa koronavirustilanteen vaikutuksista rahapelituottoihin. Päätös ensi vuoden lopullisesta avustussummasta tehdään syksyn kehysriihen jälkeen. Jos tarkentunut arvio avustustasosta sen mahdollistaa, voi sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tarvittaessa avata uusien avustusten ylimääräisen avustushaun loppuvuodesta 2020 tai vuoden 2021 alussa. STEA tiedottaa avustusten hakuajoista verkkosivuillaan www. stea.fi.

Lisätietoja Paikka auki –avustusohjelmasta:

Paikka auki –avustusohjelman kuvaus, painotukset vuonna 2021 ja usein kysytyt kysymykset STEAn verkkosivulla
Paikka auki –avustusohjelmaan liittyvät kysymykset:
STEA erityisasiantuntija Sini Seemer, sähköposti sini.seemer@stm.fi

STEA vastaa uusien avustusten hakuun liittyviin kysymyksiin hakuaikana myös puhelimitse arkisin klo 9–11 ja 13–15 välisenä aikana, p. 050 3105692.

Jatkoavustusten hakuaika on 10.8. – 30.9.2020

Tällä hetkellä STEA-avustuksilla käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustusten haku vuodelle 2021 avautuu suunnitellusti 10.8.2020.

Syksyn jatkohakemusten käsittelyssä STEA kiinnittää erityistä huomiota avustushakemuksissa esitettyihin toiminnan tavoitteisiin ja odotettuihin toiminnan tuloksiin sekä taloudellisuuteen.

Lisäohjeita jatkoavustuksen haun tueksi julkaistaan STEAn verkkosivuilla kesäkuussa.

 

STEA-avustukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestöjen toimintaan.

STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen jaettavista avustuksista.

 STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Avustuskelpoisia ovat esimerkiksi yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiörekisteriin rekisteröidyt säätiöt, joiden tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Ensimmäistä kertaa avustusta hakevalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta: vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta.

Avustusta haetaan verkossa asiointi.stea.fi. STEA käsittelee avustushakemukset ja tekee sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Vuoden 2021 avustusehdotus julkaistaan sivulla avustukset.stea.fi joulukuussa. Sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuodelle 2021 myönnettävistä avustuksista tammi-helmikuussa 2021.