Mihin avustusta voi hakea

Mihin avustusta voi hakea

STEA-avustuksia voidaan myöntää hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista.

Avustusehdotuksen valmistelussa STEA käyttää kokonaisharkintaa. Harkinnassa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin avustuksen myöntämisen edellytyksiin:

 • Tarkoitus, johon avustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua avustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustus kohdistuu STEAn strategian, avustuskokonaisuuksien ja linjausten mukaiseen toimintaan.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun huomioon otetaan
  • avustuksen hakijan saama muu julkinen tuki
  • avustettavan hankkeen tai toiminnan laatu, laajuus ja toimintaympäristötieto
  • avustuksen hakijan muun kuin avustettavan toiminnan laatu ja tuloksellisuus
  • avustuksen hakijan aiemmin STEA-avustuksella tekemän toiminnan laatu ja tuloksellisuus
  • avustuksen hakijan omat varat
  • hakijan määräysvallassa olevien tai hakijaan taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä olevien yhteisöjen tai säätiöiden käytettävissä olevat varat
  • avustettavasta toiminnasta saatavat tuotot
 • Avustuksen myöntämisen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
 • Haettaessa investointiavustusta tai hankeavustusta on avustusta haettaessa esitetty riittävä selvitys hankkeen toiminnallisesta tai teknisestä suunnitelmasta. Investointiavustuksen hakijan on lisäksi esitettävä riittävä selvitys edellytyksistä rahoittaa investointihankkeen omarahoitusosuus ja käyttökulut.
 • Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä.

Tutustu myös:

STEAn strategian esittely verkkosivuilla
Avustuskokonaisuuksien kuvaus verkkosivuilla
Avustuksilla rahoitetun toiminnan linjauksia verkkosivulla
Avustusopas aineistopankissa
Avustuslajien kuvaus verkkosivuilla