Tuloksellisuusraportti

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Yleisavustuksen, kohdennetun toiminta-avustuksen ja hankeavustuksen toiminnasta tulee tehdä vuosittain tuloksellisuusraportti. Tuloksellisuusraportti tehdään avustuksen saajan jokaisesta avustuskohteesta erikseen. 

Tuloksellisuusraportti tulee lähettää STEAlle verkkoasioinnissa maaliskuussa. Raportin tarkempi palautuspäivämäärä julkaistaan vuosittain STEAn verkkosivuilla.

Tuloksellisuusraportti uudistui 2021

Vuonna 2020 avustusta saaneet toimijat raportoivat STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksista uudistetulla tuloksellisuusraportilla ensimmäistä kertaa vuonna 2021. Uuden tuloksellisuusraportin toimitti STEAlle 5.3.2021 määräaikaan mennessä 852 järjestöä 1832 avustuskohteesta. 

Uuden raportointilomakkeen täyttämiseen liittyvää palautetta kerättiin STEAssa systemaattisesti koko raportointiajan. Palaute käydään STEAssa läpi keväällä 2021. Palautteen ja vuonna 2021 jatkuvan raportoinnin kokeilusta saatujen kokemusten pohjalta tehdään tarvittavat muutokset tuloksellisuusraportin täyttöohjeisiin. Jatkossa osa tuloksellisuusraportin tiedoista on lomakkeella esitäytettynä, koska vuoden 2021 avustushakemuksilla annetut tiedot siirtyvät raportointilomakkeelle automaattisesti. 

Tuloksellisuuden arvionti uudistuu

Tuloksellisuusraportoinnin uudistuksen yhteydessä uudistettiin myös STEAn arviointikäytäntöjä. 

Jatkossa kohdekohtaiset tuloksellisuusraportit muodostavat pohjan järjestökokonaisuuksien tuloksellisuuden ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnille. Vuodesta 2021 alkaen STEA valitsee vuosittain noin 300 järjestöä, jotka toimialansa tai kohderyhmänsä perusteella voidaan arvioida omana kokonaisuutenaan. Nämä toimijat saavat kutsun yhteiskehittämistilaisuuksiin, joita hyödynnetään järjestökokonaisuuden tuloksia ja vaikutuksia luotaavan tuloksellisuuskatsauksen laatimisessa. 

Ensimmäiset tuloksellisuuskatsaukset julkaistaan vuoden 2021 lopulla STEAn verkkosivuilla kaikkien hyödynnettäväksi. 

Avustuksen saajille muutos tarkoittaa sitä, että STEA ei jatkossa lähetä jokaisesta toimitetusta tuloksellisuusraportista yksityiskohtaista palautetta raportoijille. Sen sijaan toimijat kutsutaan yhteen järjestökokonaisuuksittain arvioimaan ja kehittämään toimintaa yhdessä.

Jokainen avustusta saava järjestö pääsee osallistumaan yhteiskehittämiseen ja tuloksellisuuskatsauksiin kolme vuoden sykleissä. 

Vuonna 2021 tuloksellisuusarvioinnin piirissä ovat: 
•    eläkeläisjärjestöt
•    ikääntyneiden asumis- ja palvelujärjestöt
•    muut ikääntyneiden toiminnalliset järjestöt
•    invalidijärjestöt
•    kehitysvammajärjestöt
•    neurologisten sairauksien järjestöt
•    nuorisoalan toiminnalliset järjestöt
•    nuorisoasumisen järjestöt
•    oppimisvaikeusjärjestöt
•    pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt
•    päihde- ja riippuvuusjärjestöt
•    veteraanijärjestöt

Lista vuoden 2021 arvioinnin järjestökokonaisuuksista ja niihin kuuluvista toimijoista on julkaistu STEAn verkkosivujen aineistopankissa.

Uudistuksen toinen vaihe 

Tuloksellisuusraportoinnin uudistuksen toinen vaihe käynnistyi helmikuussa 2021 kahdella STEAn ja järjestöjen yhteistyössä tehtävällä kokeilulla.

Toinen kokeiluista liittyy tuloksellisuusraportointitavan muutokseen: kerran vuodessa täytettävästä lomakkeesta siirrytään kohti aktiivisesti käytettävää tietoalustaa, jolle avustuksen saaja voi viedä oman toimintansa avaintietoja vaikkapa kuukausittain. Näin raportoidut tiedot koostuvat automaattisesti vuoden lopussa yhteenvetoraportiksi, jonka järjestö tarkastettuaan ja täydennettyään toimittaa STEAlle annettuun määräaikaan mennessä. 

Toisessa kokeilussa etsitään toiminnan tulosten osoittamiseen yhteisiä mittareita. 

Kokeiluihin osallistuu vuoden 2021 aikana noin 160 STEA-avustusta saavaa järjestöä. Kokeilujen tuloksista tiedotetaan elo-syyskuussa 2021. 

Uuteen raporttiin liittyvät kysymykset ja vastaukset sekä aiemmin julkaistut ohjeet (arkistosivu)