Tuloksellisuusraportointi uudistuu

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksellisuuden raportointi uudistuu. Uuteen tuloksellisuusraportointiin siirrytään vuonna 2021, jolloin kaikki STEA-avustusta saavat järjestöt raportoivat vuoden 2020 toiminnasta. Uusi tuloksellisuusraportti tulee korvaamaan aiemmin käytössä olleet väliraportit, loppuraportit ja tuloksellisuus- ja vaikutusselvitykset. 

STEA julkaisee uuden tuloksellisuusraportin mallipohjan verkkosivuillaan elokuussa 2020.

Raportointiin liittyviä koulutuksia järjestetään avustusta saaville toimijoille syksyn 2020 aikana, jolloin julkaistaan myös tarkemmat käytännön ohjeet ja aikataulu vuoden 2020 raportoinnista.

Uudistuksen tavoitteena on saada entistäkin paremmin esille järjestöjen STEA-avustuksilla tekemän toiminnan tuloksia, eli miten avustuksilla rahoitetun toiminnan kohderyhmä on hyötynyt toiminnasta. 

Uudistuksen myötä tuloksellisuusraportointi laajenee koskemaan kaikkea STEA-avustuksilla rahoitettua toimintaa, ja raportoinnista tulee säännöllisempää. Jo tällä hetkellä avustuksen saajat raportoivat avustuksen käytöstä vuosiselvityksellä joka vuosi. Myös toiminnan tuloksista raportoidaan jatkossa vuosittain. 

Miten tuloksellisuutta arvioidaan?

Avustuksen saajien tulee arvioida avustetun toiminnan tuloksellisuutta säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Avustetun toiminnan seuranta ja arviointi tulee järjestää siten, että avustuksen käytön tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus voidaan luotettavasti varmistaa. 

Arvioinnin perusteita ovat mm.
•    miten tuloksellista toiminta on suhteessa avustushakemuksella esitettyihin tavoitteisiin ja resursseihin
•    miten kohderyhmä on tavoitettu
•    miten tuloksellista toiminta on suhteessa muuhun vastaavaan avustettavaan toimintaan.

Avustuksen saajan tulee jo avustusta haettaessa suunnitella
•    keneltä tietoa kerätään
•    miten tietoa kerätään
•    miten tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
•    tiedon keräämisen aikataulu

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Vuodesta 2021 alkaen kohdennetulla toiminta-avustuksella tehtävästä toiminnasta raportoidaan uudella tuloksellisuusraportilla.

Vuonna 2020 tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysraportointi koski noin 300 avustuskohdetta. STEA lähettää kaikille tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen toimittaneille palautteen selvityksestä verkkoasiointiin elokuun loppuun mennessä.

Väliraportti

Vuodesta 2021 alkaen hankeavustuksella tehdystä toiminnasta raportoidaan uudella tuloksellisuusraportilla. 

Vuonna 2020 väliraportointivelvollisuus koski noin noin 250 hanketta. 

Loppuraportti

Uusi tuloksellisuusraportti korvaa myös hankkeiden loppuraportin. 

Ne avustusta saaneet toimijat, joiden hankeiden loppuraporttitehtävä on jo verkkoasioinnissa, toimittavat raportin STEAlle verkkoasioinnissa ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Jos hankkeen loppuraporttia ei ole verkkoasioinnissa Tehtävät-listalla, toimitetaan hankkeesta uusi tuloksellisuusraportti vuonna 2021.