E-tjänster

STEA:s e-tjänst

STEAs e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden. Adressen till e-tjänsten är https://asiointi.stea.fi.

Ibruktagande av e-tjänster förutsätter att data om organisationen anges i e-tjänsten och att en person med namnteckningsrätt i organisationen registrerar sig som användare i e-tjänsten. Inloggning i e-tjänsten sker med användarens personliga bankkoder.

Vanliga frågor om e-tjänsten