Sisältöjulkaisija

null STEA-avustusasetus muuttuu

STEA-avustusasetus muuttuu

12.3.2020

- Tilintarkastajan raportin euroraja nousee, investointi- ja hankeavustuksille mahdollisuus avustuspäätökseen koko hankekaudelle

Valtioneuvosto on 12.3.2020 yleisistunnossaan päättänyt STEA-avustusasetuksen* osittaisuudistuksesta. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2020.

Asetusluonnos on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä yhteistyössä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kanssa. Voimassa olevaan asetukseen on tulossa muutoksia yhteensä kuuteen pykälään.

Keskeiset asetusmuutokset ovat:

1. Avustusten hakumenettelyä kevennetään investointi- ja hankeavustusten osalta – sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää avustuksia ehdollisena koko hankekaudelle.

- Muutos koskee vuodelle 2021 myönnettäviä investointiavustuksia ja hankeavustuksia, joiden hakuaika ajoittuu huhti-toukokuulle (uudet avustukset) ja elo-syyskuulle (jatkoavustukset) 2020.

2. Tilintarkastajan raportin (AUP-raportin) raja nousee 200 000 euroon.

- Muutos koskee jo vuoden 2019 vuosiselvitysraportointia. Keväällä täytettävän vuosiselvityksen liitteenä STEAlle lähetettävän tilintarkastajan raportin toimittaminen koskee vain niitä avustuskohteita, joissa avustuksia on käytetty tilikauden aikana vähintään 200 000 euroa. (Aiemmin raja on ollut 100 000 euroa). Muutoksen myötä tilintarkastajan raportin toimitusvelvollisuus koskee tänä vuonna vain noin 25 prosenttia avustuskohteista, kun vielä viime vuonna määrä oli 65 prosenttia.

STEAn johtaja Kristiina Hannula on tyytyväinen asetusmuutoksen nopeasta etenemisestä.

- Järjestöiltä on tullut asiasta paljon kiitoksia, mutta myös kritiikkiä siitä, etteivät he päässeet mukaan virkamiesvalmisteluun. Asetusmuutos nousi esiin erityisesti STEAn strategiakeskustelujen yhteydessä vuonna 2018, jolloin avustusasioiden neuvottelukunta toivoi osaltaan asian nopeaa etenemistä. Nopealla valmistelulla mahdollistettiin uudistus voimaan jo 2021 hakuprosessissa, Hannula toteaa.

STEA kiirehti omalta osaltaan asetuksen muutosprosessia, koska useammalle vuodelle myönnetyt hankkeet helpottavat järjestöjen työskentelyä. Voidaan arvioida, että muutoksen myötä järjestöjen hallinnollinen taakka kevenee jonkin verran ja että avustusvaroja kohdentuu hieman aiempaa enemmän itse toimintaan.

Lisätietoja asetusmuutoksesta:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 12.3.
Asetusmuutoksesta lausuntopalvelussa
STEAn tiedote 28.2.2020
STEAn tiedote 13.12.2020

*Asetus Veikkaus Oy:n rahapelituotoista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävistä avustuksista